trà trái cây
trà hòa tan trái cây
sản phẩm của robinson farm

TRÀ NGON VÀ ĐẬM VỊ – 100% THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN

HÀNH TRÌNH TỪ TRANG TRẠI ĐẾN CÁC SIÊU THỊ VIỆT NAM CỦA TRÀ ROBINSON FARM

Một số hình ảnh về quá trình sản xuất, bày bán và đến tay người tiêu dùng Việt Nam